Tražim pod koji je prikladan za...

... cjelokupan prostor boravka sa slabim, umjerenim i intenzivnim korištenjem, kao i za područje u objektu sa slabim korištenjem

Uporabna klasa 23/31

dnevna soba

ulaz

Homeoffice

Boutique

... cjelokupno stambeno i komercijalno područje s umjerenim ili intenzivnim korištenjem

Uporabna klasa 33/42

ured

škola

robna kuća

fitness studio